Araş. Gör. ÖZLEM ÖZMEN GÜMÜŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ÖZLEM ÖZMEN GÜMÜŞ

T: (0282) 250 2654

M oozmen@nku.edu.tr

W oozmen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)
Öğrenim Yılları: 2006-
Tez: Renad Muhammedi’nin “Kěneriy Çitlěk Koşı” (Kanarya Kafes Kuşu) Adlı Romanından Hareketle Çağdaş Tatar Türkçesinin Dil Özellikleri
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YENİ TÜRK DİLİ (YL)
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez: Alimcan İbrahim´in Kazak Kızı romanında söz varlığı (giriş-metin-dizin) (2006)
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2002-2004
Tez:
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.
Öğrenim Yılları: 1997-2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
2010-
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KALİTE KOMİSYONU TEMSİLCİSİ
2018-2018
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONU
2016-
Diksiyon Kursu Koordinatörlüğü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-2014
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2004-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZMEN Ö., "Öner, Mustafa (2011), Türkçe Yazıları, Kesit Yayınları, İstanbul, 480s., ISBN:978-605-4117-64-2", Dil Araştırmaları, pp. 222-226, 2012.
Kitap Kritiği Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZMEN Ö., Alimcan İbrahim’in Kazak Kızı Romanının Arap ve Kiril Alfabeli Basımlarındaki Yazım Farklarına Genel Bir Bakış", Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi İdil Boyu Halkları Filolojisi Sorunları Bütün Rusya İlmi-Pratik Sempozyumu (07.04.2011-09.04.2011).
Tam metin bildiri
2. ÖZMEN Ö., “Alimcan İbrahim’in “Kazak Kızı” Romanında Söz Varlığı”, Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu (11.11.2006-12.11.2006).
Tam metin bildiri
Katıldığı Kurslar
Diksiyon Kursu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Tekirdağ, 29.12.2011-12.04.2012.
Aldığı Sertifikalar
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Başarı Sertifikası, 09.05.2016-.
Beden Dili Eğitimi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, 19.03.2012-20.03.2012.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Yer:Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, 20.12.2010-22.12.2010.
Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, İletişim-Sekreterya , Yer:Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, 20.12.2010-22.12.2010.
Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Yayın Kurulu Üyeliği, Yer:Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, 20.12.2010-22.12.2010.
Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Yer:Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ, 20.12.2010-22.12.2010.